مراسم عزاداری شام غریبان هیئت عاشقان ثارالله(جوانان)دیشموک(+تصاویر)
مراسم عزاداری شام غریبان هیئت عاشقان ثارالله(جوانان)دیشموک(+تصاویر)
مراسم عزاداری شام غریبان با حضور جوانان هیئت عاشقان ثارالله(جوانان) دیشموک در جوار گلزار مطهر شهدای شهر دیشموک برگزار شد.

مراسم عزاداری شام غریبان با حضور جوانان هیئت عاشقان ثارالله(جوانان) دیشموک در جوار گلزار مطهر شهدای شهر دیشموک برگزار شد.

Facebook Twitter google_plus Telegram