مراسم عاشورای هیئت «ابالفضل العباس» شهر دیشموک+تصاویر
مراسم عاشورای هیئت «ابالفضل العباس» شهر دیشموک+تصاویر
گزارش تصویری از مراسم عاشورای هیئت «ابالفضل العباس» شهر دیشموک بع روایت خبر دیشموک، در ذیل مشاهده کنید.

گزارش تصویری از مراسم عاشورای هیئت «ابالفضل العباس» شهر دیشموک بع روایت خبر دیشموک، در ذیل مشاهده کنید.