مراسم شب قدر روستای “سربیشه علیاء” دیشموک/تصاویر
مراسم شب قدر روستای “سربیشه علیاء” دیشموک/تصاویر
مراسم شب بیست و سوم رمضان در روستای سربیشه علیاء دیشموک برگزار شد.

هم اکنون مراسم شب قدر در روستای سربیشه علیاء دیشموک در حال برگزاری است.