«فوری»فراخوان جذب نیرو/۵نفر سهمیه تکمیل اورژانس اجتماعی دیشموک
«فوری»فراخوان جذب نیرو/۵نفر سهمیه تکمیل اورژانس اجتماعی دیشموک
پنج سهمیه استخدامی برای تکمیل نیروهای اورژانس اجتماعی دیشموک می باشد.

به گزارش خبر دیشموک ، شرکت مارون توان نور سهامی خاص در راستای جذب نیروی کارشناس تخصصی خود از طریق خرید خدمت جهت ارائه خدمات روانشناسی و‌مددکاری به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی در سطح استان اقدام به برگزاری آزمون می‌کند.

گفتنی است سهمیه دیشموک ۵ نفر است که در آگهی ذیل بصورت کامل توضیح داده شده است.