دیدار با مادر شهید/ادای احترام به مقام شهید+تصاویر
دیدار با مادر شهید/ادای احترام به مقام شهید+تصاویر
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک به مقام شامخ شهید پیلسته ادای احترام و با مادر شهید پیلسته دیدار کردند.

سروان انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک به مقام شامخ شهید پیلسته ادای احترام و با مادر شهید پیلسته دیدار کردند.

وحید آهنگ مدیر مسوول خبر دیشموک و ایوب داوودی از جوانان بسیجی دیشموک در این سفر فرمانده حوزه مقاومت بسیج را همراهی کردند.

شهید پیلسته از شهدای روستای رودایک بخش دیشموک در دفاع مقدس است.