دریافت لوح (افتخار سازمانی مالک اشتر سپاه) توسط پاسداران دیشموکی+تصاویر
دریافت لوح (افتخار سازمانی مالک اشتر سپاه) توسط پاسداران دیشموکی+تصاویر
فرمانده سابق حوزه بسیج دیشموک و معاونت فعلی تربیت بدنی سپاه کهگیلویه و مسوول بسیج دانش آموزی دیشموک موفق به دریافت لوح افتخار سازمانی (جشنواره مالک اشتر) سپاه شدند.

سروان اسماعیل معززی فرمانده سابق حوزه بسیج دیشموک و معاونت فعلی تربیت بدنی سپاه کهگیلویه و سروان سجاد بهرا مسوول بسیج دانش آموزی دیشموک موفق به دریافت لوح افتخار سازمانی (جشنواره مالک اشتر) سپاه شدند.

این موفقیت را به جناب معززی و جناب بهرا و تمام بسیجیان منطقه تبریک عرض میناییم.

موفقیت به دریافت لوح افتخاری سازمانی جشنواره مالک اشتر سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد توسط این دو بزرگوار را به جامعه بسیج تبریک میگوییم.

انتهای پیام