درخواست سید محمد موحد از متخصصان و صاحبان فکر و اندیشه
درخواست سید محمد موحد از متخصصان و صاحبان فکر و اندیشه
پس از متخصصان ، صاحبنظران ، اندیشمندان و صاحبان ایده و اندیشه میخواهم جهت مقابله با بحران موجود و دیگر مشکلات پیشنهادات ، نظرات ، ایده ها و راهکارهای خود را از طریق پست الکترونیکی M_movahhed@yahoo.com ارسال فرمایند

خبر دیشموک؛ درخواست سید محمد موحد از متخصصان،صاحب نظران ،اندیشمندان و صاحبان ایده و اندیشه :

سید محمد موحد منتخب مردم کهگیلویه در پیامی فوری اعلام کرد : بواسطه شیوع ویروس کرونا و بنا به توصیه های پزشکی برگزاری هر نوع تجمع و برگزاری نشست منع شده است و برای ارج نهادن به مصوبات شورای عالی سلامت علیرغم میل باطنی نتوانستم در جمع دوستان حاضر شوم, پس از متخصصان ، صاحبنظران ، اندیشمندان و صاحبان ایده و اندیشه میخواهم جهت مقابله با بحران موجود و دیگر مشکلات پیشنهادات ، نظرات ، ایده ها و راهکارهای خود را از طریق پست الکترونیکی
M_movahhed@yahoo.com
ارسال فرمایند .

منتخب مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی
سید محمد موحد