خبرهای جدید از شهرستان شدن قلعه رئیسی و دیشموک
خبرهای جدید از شهرستان شدن قلعه رئیسی و دیشموک

موضوعی که حتی در سالهای گذشته و حتی در بیش از 5دوره از شوراهای شهر همیشه جزء یکی از برنامه های آنها بود اما در تمام دوران ها با همه تلاشی که انجام می دادند اما این تلاش ها با بی مهری وزارت کشور نسبت به این مناطق همراه بود

پایگاه اطلاع رسانی خبر دیشموک ، به گزارش خبرگزاری فارس از چاروسا، شاید کمتر کسی باشد که از سالهای سال گذشته موضوع شهرستان شدن بخش های قلعه رئیسی و دیشموک را در استان نشنیده باشد، موضوعی که به سالهای ۱۳۸۵ با موضوع شهرستان شدن لیکک، باشت،چرام و لنده شدت بیشتری گرفت اما هیچ وقت این موضوع سرانجامی نداشت.

موضوعی که حتی در سالهای گذشته و حتی در بیش از ۵دوره از شوراهای شهر همیشه جزء یکی از برنامه های آنها بود اما در تمام دوران ها با همه تلاشی که انجام می دادند اما این تلاش ها با بی مهری وزارت کشور نسبت به این مناطق همراه بود.

شاید دارا بودن ویژگی ها و ظرفیت های مختلفی که این مناطق داشتند باید زودتر از این منتظر تبدیل بخش به شهرستان شدن بودند اما در تمامی این سالها به بهانه اینکه باید یکی از دو بخش به شهرستان تبدیل و یا بهانه اینکه نمی توانیم مسئوولین دو منطقه را وادار به رضایت برای تبدیل بخش به شهرستان کنیم و همین باعث شد تا مردم دو منطقه که در تمامی دوران ها همیشه برادر و کنار همدیگر باشند با این بهانه ها آنها را در وادار به جدل و تلاشی بدون نتیجه داشته باشند.

اما همانند ۱۸ سال گذشته بار دیگر شایعاتی سرازیر این مناطق شد و دیدار نماینده کهگیلویه با وزیر کشور چراغ این شایعات را باز دو چندان کرد که قرار است یکی از مناطق به شهرستان تبدیل شود.

اما وقتی به ۱۴ شهرستان استان و شهرستان های در بیرون از استان و کشور نیم نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که ظرفیت های را این مناطق برای شهرستان شدن دارند که هیچ وقت این ظرفیت ها دیده نشد و شهرستان های که در سالهای گذشته در استان افتتاح و تبدیل شدند به این مناطق نمی رسند.

اما برای اینکه مجددا این شایعات نگرانی برای مردم دو منطقه قلعه رئیسی و دیشموک به وجود نیارد موضوع را پیگیری نمودیم.

سیدحسن آرمند عضو شورای شهر قلعه رئیسی در این خصوص در گفتگو با منبع موثق در وزارت کشور و مسئولین تقسیمات کشوری وزارت کشور در خصوص پیگیری این موضوع عنوان کردند: نماینده شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر کشور خواستار شهرستان شدن یکی از این مناطق شدند.

عضو شورای شهر قلعه رئیسی بیان کرد: این منبع موثق اعلام کرد در این دیدار شخصا به نماینده محترم اعلام کردیم که شهرستان شدن یکی از این مناطق به طور حتم امکان ندارد و باید پیگیری شود تا دو منطقه با هم شهرستان شود.

وی افزود: شهرستان شدن قلعه رئیسی و دیشموک نیازمند ارسال طرحی از استان کهگیلویه و بویراحمد برای وزارت کشور است که مجموعه تقسیمات استانی استان طرحی را از کل مناطق قلعه رئیسی و دیشموک برای شهرستان شدن دو منطقه قلعه رئیسی و دیشموک جداگانه ارسال تا بررسی و کارهای جدید آن انجام بگیرد.

عضو شورای شهرقلعه رئیسی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر موضوعی برای شهرستان شدن یکی از این مناطق وجود دارد یا نه ادامه داد: در حال حاضر تقسیمات کشور هیچ گونه برنامه برای شهرستان شدن این مناطق ندارد و برای اجرا شدن این امر مهم نیازمند حمایت مسئوولین استانی و نماینده محترم است.

وی با بیان اینکه تمامی این حدس گمان ها شایعاتی بیش نیستند و نباید مردم دو منطقه ای با دیرینه گذشته را با وجود چنین شایعاتی به جان هم انداخت و باید دو منطقه با ظرفیت همدیگر برای تبدیل دو بخش به شهرستان شدن همکاری و تلاش کنند.

آرمند با بیان اینکه این منبع موثق در وزارت کشور با بیان اینکه محرومیت دو منطقه قلعه رئیسی و دیشموک نیازمند شهرستان شدن است.

اما در این بین باید منتظر ماند تا چهارسال آینده نماینده کهگیلویه با شهرستان شدن این مناطق ختم می شود یا باز باید ۴سال آینده را به ۱۸ سال گذشته ختم کرد، چرا که شهرستان شدن این مناطق می تواند از محرومیت چندین ساله این منطقه با تخصیص اعتبار جداگانه و نهادهای مستقل در شهرستان بکاهد.

انتهای پیام/م:آ

  • نویسنده : مالک آهنگ