حادثه برای تیم تزریق واکسن کرونا / ۶ ساعت سخت در روز برفی + عکس
حادثه برای تیم تزریق واکسن کرونا / ۶ ساعت سخت در روز برفی + عکس

تیم تزریق واکسن داخل برف به مشکل رو به رو می‌شوند.

، یک تیم تزریق واکسن داخل برف گیر می‌کنند و برای اینکه واکسن‌ های کرونا در مدت زمان ۶ ساعته منقضی می‌شوند به ماشین‌دیگری که که داخل برف گیر کرده بودند واکسن کرونا می‌زنند.