برف۲۱دیماه۱۴۰۰دیشموک/تصاویر
برف۲۱دیماه۱۴۰۰دیشموک/تصاویر
در ارتفاعات دیشموک امروز شاهد بارش برف بودیم.

بارش باران و برف در دیشموگ امروز ۲۱ دیماه۱۴۰۰شروع شد.