برای حکومت اسلامی نمی توان با الگوی غربی نسخه پیجید
برای حکومت اسلامی نمی توان با الگوی غربی نسخه پیجید
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: با الگوی غربی نمی توان برای حکومت اسلامی نسخه پیچید چرا که ذات این نظام ها سرمایه داری است و در نظام سرمایه داری کار و حرکت جهادی جایی ندارد و مفهومی نا مانوس است.

به گزارش خبر دیشموک،   غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع جهادگران سپاه عاشورا تاکید کرد: برای حکومت اسلامی الگوهای اسلامی باید مد نظر قرار بگیرد و سند اعتلای بسیج یکی از این الگو هاست که بسیج پرچمدار آن است.

تحقق سند اعتلای بسیج فقط با تفکر جهادی امکان پذیر است

وی اضافه کرد: با الگوی غربی نمی توان برای حکومت اسلامی نسخه پیچید چرا که ذات این نظام ها سرمایه داری است و در نظام سرمایه داری کار و حرکت جهادی جایی ندارد و مفهومی نا مانوس است.

سردار سلیمانی یادآور شد: گروه های جهادی وظیفه خطیری در این خصوص دارند که مثل همیشه که در طول حیات خود درخشیده است می توانند در این راه نیز موفق باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در کنار حرکت های جهادی از انعکاس هنرمندانه غفلت نکنید و با انعکاس هنرمندانه اقدامات و تلاش های خود را به جامعه هدف برسانید.