بخشیدن حقوق یکماهه یک مسئول کهگیلویه ای به نیازمندان
بخشیدن حقوق یکماهه یک مسئول کهگیلویه ای به نیازمندان
این رسانه ی خبری ضمن تمجید این حرکت در جهت مردمداری؛ از همه ی شما افراد خیر می خواهد در این راستا قدم برداشته شود

 

در روزهایی که کرونا ویروس خطرناک همه جا مسلط و خودنمایی می کند، کارهای خوب و پسندیده ای از سوی برخی افراد خیر انجام می شود که قابل تحسین و تمجید است.
جبار فاطمی مسوول سابق اداره برق دیشموک در این راستا باتوجه به وضع موجود حقوق یک ماه خود که گویا بیش از ۳۵۰۰ می باشد را به نیازمندان بخشیده است.
این رسانه ی خبری ضمن تمجید این حرکت در جهت مردمداری؛ از همه ی شما افراد خیر می خواهد در این راستا قدم برداشته شود.