بازدید سرزده قاضی القضات دیشموک از عملیات آسفالت روستاهای دیشموک(+تصاویر)
بازدید سرزده قاضی القضات دیشموک از عملیات آسفالت روستاهای دیشموک(+تصاویر)
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب دیشموک با بیان اینکه، بصورت سرزده از پروژه های مختلف اجرایی در دیشموک نظارت خواهد کرد، افزود: بحث بیت المال و حق الناس بوده و مطالبات بحق مردم در میان است و در این راستا به عنوان مدعی العموم به مسائل ورود میکنم.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب دیشموک از اجرای عملیات آسفالت ریزی روستاهای دیشموک بصورت سرزده بازدید کرده است.

به گزارش خبر دیشموک، به دنبال گزارشات مردمی و حساسیت موضوع،سید مصطفی حائری رئیس دادگاه عمومی و انقلاب دیشموک از اجرای عملیات آسفالت ریزی روستاهای دیشموک بصورت سرزده بازدید کرده است.

سید مصطفی حائری در این بازدید ضمن بررسی وضعیت روال کار از نزدیک، به متولیان تذکر داده آسفالت با کیفیت و استاندارد انجام و تحویل مردم شود.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب دیشموک با بیان اینکه، بصورت سرزده از پروژه های مختلف اجرایی در دیشموک نظارت خواهد کرد، افزود: بحث بیت المال و حق الناس بوده و مطالبات بحق مردم در میان است و در این راستا به عنوان مدعی العموم به مسائل ورود میکنم.

حائری ضمن قدردانی از کسانی که در جهت انجام وظیفه تلاش کرده، سهل انگاری نمیکنند و کار با کیفیت تحویل مردم می دهند، متذکر شد: بعد از بررسی طرح و پروژه ها، هرجایی تخلفی آشکار شود برابر باقانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/