بازدید بخشدار از عملیات زیرسازی جاده روستای “ده گروه” دیشموک+تصاویر
بازدید بخشدار از عملیات زیرسازی جاده روستای “ده گروه” دیشموک+تصاویر
بخشدار دیشموک از روستای ده گروه بازدید کرد.

صفا حبیبی بخشدار دیشموک از عملیات زیرسازی جاده ده گروه شهید پراوز دیشموک بازدید کرد و گفت: بلافاصله اسفالت این جاده انجام می شود.

حبیبی با بیان اینکه؛ در راستای طرح ملی ابرار بیش از دوکیلومتر راه روستای ده گروه زیرسازی و اسفالت می شود،افزود: مسیر منتهی به روستای شهید پرواز و ده گروه سفلی در این طرح اسفالت خواهد شد.

بخشدار دیشموک در جمع مردم ساکن روستای ده گروه ضمن تقدیر از اداره راهداری که در این راستا درحال خدمات رسانی است،گفت: وظیفه ما خدمت به مردم است.

به گزارش خبرنگار، مردم هم هم ضمن ابراز خرسندی از رفع مشکل جاده روستای خود،اظهار کردند: اساسی ترین مشکل روستای، عدم اسفالت بود که درحال انجام می باشد.