بازدید بخشدار از طرح‌های عمرانی فعال روستایی بخش دیشموک+تصاویر
بازدید بخشدار از طرح‌های عمرانی فعال روستایی بخش دیشموک+تصاویر

صفا  حبیبی بخشدار دیشموک در بازدیداز طرح های عمرانی فعال روستایی بخش دیشموک، به احداث پل ارتباطی روستای ده احمد اشاره کرد  گفت:مشکل چندین ساله مردم این اهالی رفع شد.

صفا  حبیبی بخشدار دیشموک در بازدیداز طرح های عمرانی فعال روستایی بخش دیشموک، به احداث پل ارتباطی روستای ده احمد اشاره کرد  گفت:مشکل چندین ساله مردم این اهالی رفع شد.

وی همچنین به  احداث سیل بند دولبه به متراژ ۱۸۰متر در روستای برد سفید از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاهای اقماری اشاره کرد گفت: خدمات در جهت حل مسکلات روستایی بخش دیشموک ادامه دارد.

حبیبی از جدول کشی  روستای گراب  به متراژ ۱۷۰متر خبر داد و گفت: یکی از عمده مشکلات مردم این منطقه نبود جدول بود، که وضعیت رو به پیشرفت می باشد.