اهداء عضو جوان کهگیلویه ای به ۴ نفر زندگی دوباره بخشید+عکس
اهداء عضو جوان کهگیلویه ای به ۴ نفر زندگی دوباره بخشید+عکس
اعضای بدن جوان مرگ مغزی ۲۴ ساله کهگیلویه و بویرحمدی به ۴ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

، با تلاش اعضای تیم های پیوند اعضاء دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و یاسوج، اعضای بدن کورش تبادار از اهالی بخش چاروسا در کهگیلویه از بدنش جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد.
داریوش تبادار برادر مرحوم گفت: در این اقدام که با رضایت خانواده و در جهت رضای حق انجام شد، چهار بیمار نیازمند اعضای بدن برادرم را دریافت کردند و بدون شک خشنودی آنها باعث رضایت خدواند می شود.
وی گفت: اگر چه برادر خود را ا دست داده ایم اما خوشحالی برخی خانوده های نیازمند موجب خرسندی ماست.
آقای پورنگ دائی مرحوم نیز گفت: وی برای هماهنگی پیوند کلیه به برادر خود در مسیر سفر به شیراز دچار تصادف و ناجی دیگران شد.
رابط پیوند اعضای دانشگاه علوم پشکی شیراز و یاسوج گفت: با تلاش تیم پیوند اعضا دو کلیه، کبد و لوزالمعده این جوان مرگ مغزی جدا و به بیماران نیازمند اهداء شد.
سینا سعیدی سوق گفت: اعضای بدن وی برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیرا انتقال داده شد.
این مورد پنجمین اهداء عضو در سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد است.