استعفای دوعضو شورای شهر دیشموک/ در شهر دیشموک چه می‌گذرد/ انحلال شورای شهر!/نارضایتی از مدیریت شهری
استعفای دوعضو شورای شهر دیشموک/ در شهر دیشموک چه می‌گذرد/ انحلال شورای شهر!/نارضایتی از مدیریت شهری
منبع آگاه متذکر شد: یکی از این دو عضو اذعان دارد با استعفای ما دو نفر شورا منحل می شود و حداقل مردم باید بدانند که هر کاری میکنیم بعضیها کار خودشون را می کنند که خلاف تعهدی که به مردم دادند، حرکت می کنند.

یک منبع اگاه به خبرنگار ما گفت: دو عضو شورای شهر دیشموک قصد جدی استعفا دارند.
این منبع اگاه که از ما خواست نامش فاش نشود علت استعفای این دو عضو شورای شهر رابی عدالتی، بی احترامی به ارباب رجوع، تبعیض، بی احترامی به جایگاه شورا و بی انگیزه کردن کارکنان شهرداری و نارضایتی مردم از شهرداری و حتی دلایل دیگری ذکر کرد.
وی متذکر شد: یکی از این دو عضو اذعان دارد با استعفای ما دو نفر شورا منحل می شود و حداقل مردم باید بدانند که هر کاری میکنیم بعضیها کار خودشون را می کنند که خلاف تعهدی که به مردم دادند، حرکت می کنند.
حالا باید دید که سرنوشت شورای شهر دیشموک به کجا می رسد.
ورود حوزه ی استاندار به این قضیه لزوم دارد و باید وضع شهر دیشموک زیر تیغ جراحی برود.