آموزش و پرورش دیشموک و چند ابهام؛ کتب روستاها رایگان بود اما از خانواده ها پول دریافت شد، لباس فرم بعد از دو هفته از شروع سال تحصیلی همچنان بلاتکلیف
آموزش و پرورش دیشموک و چند ابهام؛ کتب روستاها رایگان بود اما از خانواده ها پول دریافت شد، لباس فرم بعد از دو هفته از شروع سال تحصیلی همچنان بلاتکلیف
چند ابهام بزرگ در آموزش و پرورش دیشموک ؛ خبرها حاکی از آن است باوجود رایگان بودن کتب مدارس ابتدایی در روستاها بازهم از خانواده هاپول دریافت شد؛ لباس فرم دانش آموزان باوجود دریافت وجه توسط آموزش و پرورش هنوز تحویل مدارس داده نشد.

به گزارش خبر دیشموک ؛ کتاب‌های دانش‌اموزان ابتدایی روستاهای دیشموک رایگان بود /اعتراض و گلایه از بی‌نظمی در توزیع لباس دانش‌آموزان/آموزش و پرورش پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار، باوجود گذشت تقریباً دوهفته از سال تحصیلی هنوز برخی از دانش آموزان دیشموک هنوز لباس فرم دانش آموزای تحویل نگرفتند .

برخی دانش اموزان در گفتگو با ما اظهار دارند: با گذشت ۱۱ روز از سال جدید تحصیلی هنوز مدرسه به ما لباس فرم تحویل نداد.

والدین دانش اموزان هم در این باره بیان کردند: آموزش و پرورش دیشموک پول هزینه لباس را مدت های قبل از ما گرفته ولی فرزندان ما هنوز لباس دریافت نکردند و تعدادی هم که دریافت کردند طبق قرارداد نبوده و نسبت به جنس لباس اعتراض داشته و پس دادند تا اعتراض خود را نشان دهند.

به نقل از منابع آگاه؛ هزینه خرید کتاب های دانش اموزان ابتدایی برای روستاهای دیشموک رایگان می باشد و حتی هزینه کتاب ها برای دانش آموزان ابتدایی سطح شهر با تخفیف ۵۰درصد باید اخذ شود.

گفتنی است، گزارشات دریافتی خبرنگار حاکی از این است که پول خرید کتاب های دانش اموزان ابتدایی دیشموک توسط یک خیر تامین می شود و در چندسال اخیر که “چندسال آن مشخص نیست و میتوان بررسی کرد” این کار انجام می شد.

حالا چند سوال از آموزش و پرورش دیشموک:
-پول دانش آموزان برای تهیه لباس فرم را دقیقا چه زمانی اخذ کردید و چرا تاکنون لباس فرم به دست دانش آموزان نرسید؟

-کیفیت لباس با قیمت آن که نارضایتی دانش آموزان و والدین را به دنبال دارد، چقد تناسب دارد؟

-علت تغییر و تحول قیمت در چند مرحله چه بوده و چرا اینچنین مبلغ لباس فرم طی چند مرحله افزایش یافت؟

چرا با فروشنده گان محلی قرارداد انعقاد نشد که حاضر بودند با کیفیت بالا و قیمت پایین تحویل دهند؟

-چرا زمان خرید و تامین لباس فرم دانش آموزان درست مدیریت نشد؟

-هزینه کتاب های دانش آموزان ابتدایی در چندسال اخیر رایگان بوده است و آیا پول سالهای گذشته به دانش اموزان برگشت داده شد؟
این رسانه خبری از آموزش و پرورش دیشموک می خواهد برای اطلاع عموم در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

آموزش و پرورش خبر داشت که خیر عزیز پول پرداخت می‌کند و چرا از مردم پول بابت کتب گرفته و به آنها اطلاع ندادند ؟

آموزش و پرورش زمان مشخص کند کی پول مردم را برگشت میدهد و چرا تا الان برگشت نداند ؟

آیا تاکنون مردم مطلع بودند که چنین اتفاقی رخ داد یا خیر ؟

آیا به خانواده بی سرپرست و نیازمندی که قرار بود کمک شود و پول آنها پرداخت شد ؛ اطلاع رسانی شد تا در این وضعیت خود را در تنگنا قرار ندهند و پول لوازم تحریر جمع آوری کنند ؟

خبر دیشموک رسانه ی مردمی همیشه در پی شفاف و سازی و حمایت از حقوق مردم بوده و باتوجه به گزارشات مردمی و تحقیقات تیم خبر دیشموک مسئله مورد بررسی قرار گرفت تا صحت و سقم قضیه مشخص شود و این رسانه تا آخر پیگیر این امر خواهد بود.