آسیب های اجتماعی/پویش ملی تاب آوری اجتماعی/حتما بخوانید
آسیب های اجتماعی/پویش ملی تاب آوری اجتماعی/حتما بخوانید

پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتار همدلانه و پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی در سراسر کشور از ۲۴اسفند ۹۹آغاز و تا ۱۵فروردین ماه ۱۴۰۰ادامه دارد.

پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتار همدلانه و پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی در سراسر کشور از ۲۴اسفند ۹۹آغاز و تا ۱۵فروردین ماه ۱۴۰۰ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد:

پویش ملی تاب آوری اجتماعی با تاکید بر رفتار همدلانه و پیشگیری از خشونت و ارتقای سلامت اجتماعی در سراسر کشور از ۲۴اسفند ۹۹آغاز و تا ۱۵فروردین ماه ۱۴۰۰ادامه دارد.
در این پویش کارگاههای آموزشی پیشگیری از خشونت و تاب آوری با هدف آموزش تسهیلگران پایگاههای سلامت اجتماعی ،جمعیتهای همیار ،مراکز مثبت زندگی ،جمعیتهای عمومی ( کودکان ،نوجوانان،جوانان ،والدین و….)در بازه زمانی تعیین شده برگزار خواهد شد.

برای مطالعه و اطلاع بیشتر در خصوص مراحل خشم کلیک کنید.

برای مطالعه و اطلاع بیشتر در خصوص ده خطای شناختی کلیک کنید.

 

کد خبر