عکس گروهی پیشکسوتان فوتبال تیم ملی+تصاویر
عکس گروهی پیشکسوتان فوتبال تیم ملی+تصاویر
تیم ملی فوتبال پیشکسوت ایران هم اکنون در دیشموک هستند.

عکس ذیل از پیشکسوتان تیم فوتبال تیم ملی در فرودگاه اهواز است.

ملی پوشان بعد از این به صیدون خوزستان عزیمت و از صیدون به دیشموک سفر کرده و هم اکنون در دیشموک هستند.