اخلال در آرامش بازار قابل پذیرش نیست
اخلال در آرامش بازار قابل پذیرش نیست
استاندار خوزستان گفت: هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و یا ایجاد اخلال در بازار شود قابل پذیرش نیست.

دکتر صادق خلیلیان در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان افزود: بازار به سمت ثبات رفته است و از اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مربوطه خواستاریم در پایدار ماندن این ثبات نهایت تلاش را داشته باشند.

وی ادامه داد: هرگونه قیمتی که از سوی ستاد تنظیم بازار کشور اعلام می‌شود مصوب ملی است و هیچگونه تغییری در قیمت اعلام شده نباید انجام شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و یا ایجاد اخلال در بازار شود قابل پذیرش نیست و همه مدیران دستگاه‌ها باید برای بهبود معیشت مردم اقدام لازم را انجام دهند.

خلیلیان گفت: با وارد کردن گوشت و مرغ منجمد از استان‌های دیگر باید تعادل در عرضه و تقاضا در سطح بازار خوزستان را حفظ کرد.

وی ضمن تاکید بر کنترل هر چه بیشتر قیمت مرغ افزود: سازمان های صمت و جهاد کشاورزی خوزستان نظارت بیشتری را بر قیمت مرغ از تولید تا کشتار داشته باشند تا فشار کمتری بر تولید کننده و کشتارگاه‌ها وارد شود.