سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹ Tuesday, 19 January , 2021
گرم
سردترین نقاط ایران و دمای حداقل ایستگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد 20 آذر 1399
هواشناسی

سردترین نقاط ایران و دمای حداقل ایستگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد

به لحاظ دمایی نیز، از امروز تا روز شنبه تغییرات قابل توجه نبوده و دما در همین محدود باقی خواهد ماند و هوای سرد بویژه در ساعت شبانه تداوم خواهد داشت