یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ Sunday, 24 January , 2021
کمیسیون اقتصادی
خبر خوش برای بازمانده گان سهام عدالت، چه کسانی سهام عدالت جدید را دریافت می کنند؟ 18 دی 1399
محمد صفائی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

خبر خوش برای بازمانده گان سهام عدالت، چه کسانی سهام عدالت جدید را دریافت می کنند؟

محمد صفائی دلوئی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اختصاص سهام عدالت به مشمولان تا دو ماه آینده خبر داده است. مشمولانی که بیشتر آنها جزو دهک های پایین جامعه هستند و از گرفتن سهام عدالت باز ماندند