پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 21 January , 2021
مدیر کل امور عشایر
مدیرکل امور عشایر استان منصوب شد 23 آذر 1399
با صدور حکمی صورت گرفت :

مدیرکل امور عشایر استان منصوب شد

رییس سازمان امور عشایر کشور با صدور حکمی ، مدیرکل امور عشایر استان را منصوب کرد