یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸ Sunday, 25 August , 2019
مالک آهنگ
قلم‌وقدم زدیم برای مردم منطقه‌ی محرومی که برخی مسئولان برای آن فقط مانور نمایشی می‌دهند!/مسئولان دیشموک روحیه انتقادپذیری خویش را تقویت کنند/مشکلات با کمک مسئولان رفع می‌شود و ما فقط خادم مردم هستیم ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت بقلم مالک آهنگ به مناسبت روز خبرنگار؛

قلم‌وقدم زدیم برای مردم منطقه‌ی محرومی که برخی مسئولان برای آن فقط مانور نمایشی می‌دهند!/مسئولان دیشموک روحیه انتقادپذیری خویش را تقویت کنند/مشکلات با کمک مسئولان رفع می‌شود و ما فقط خادم مردم هستیم

خبرنگار فردی که همواره در صدد کسب اطلاعات و معلومات برای صنف گیرنده گان خود است. فردی که همه منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح میدهد و لحظه یی هم از امر اطلاع رسانی با وجود لت وکوب، توهین و تحقیر غافل نیست.