پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 28 January , 2021
فرزند
خیر لرستانی:استاندار لرستان آقای منطقیان را به بنده معرفی کردند 12 دی 1399

خیر لرستانی:استاندار لرستان آقای منطقیان را به بنده معرفی کردند

به اسم قوم لر چندین کامیون کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان آذربایجان فرستادیم و عزت و آبروی این قوم بزرگ برای من ارزشمند و مهم می‌باشد.