پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 28 January , 2021
شهید محمد شالیکار
زندگی عبرت آموز خانواده یک شهید؛ می‌خواستم دست همسرم را ببوسم، کف پایش قسمتم شد 08 دی 1399

زندگی عبرت آموز خانواده یک شهید؛ می‌خواستم دست همسرم را ببوسم، کف پایش قسمتم شد

همسر شهید شالیکار می‌گوید: یک روز که پیش دوستانم بودم گریه می‌کردم که بچه‌ها اذیت می‌کنند و واقعا وجود یک مرد در خانه غنیمت است. به آنها می‌گفتم محمد آقا که از سوریه برگردد، دست‌هایش را می‌بوسم