سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹ Tuesday, 19 January , 2021
شاد
جدال مادران و فرزندان بر سر شاد 19 آذر 1399

جدال مادران و فرزندان بر سر شاد

"کرونا این مهمان ناخوانده، نگرش عادی به پدیده‌ها را به چالش کشیده، بسیاری از واژه‌ها وشیوه های مرسوم و رایج و گاه کنش‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری شهروندان را به شدت دچار خدشه و تغییرات آشکار کرده و در حقیقا می‌توان گفت دگرگون ساخته است.