یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 7 March , 2021
زندگی نامه شهدای دیشموک
زندگی نامه “بسیجی” شهید “قمصور افروغ”(+پیام شهید) 05 تیر 1398
خبر دیشموک

زندگی نامه “بسیجی” شهید “قمصور افروغ”(+پیام شهید)

خداست همراه این ناخدای صخره شکن، وصیتی دارم به ملت ایران که تا آخرین نفس با استکبار جهانی مبارزه کنند و از منافقین دوری نموده و پیرو خط اصیل امام باشند.