یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
رییس اتفاقات برق دیشموک
برقرسانی به غسالخانه روستای سربیشه دیشموک 12 تیر 1398
مدیر اتفاقات برق دیشموک خبر داد؛

برقرسانی به غسالخانه روستای سربیشه دیشموک

فاطمی اذعان کرد: ترانس "پمپاژ" اب شهری هم امروز ترمیم وبرق آن عادی گردید .