یکشنبه, ۱۷ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 7 March , 2021
برنامه های ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه
با مدیریت جهادی و اتحاد می‌توان از سد همه مشکلات اقتصادی گذشت 13 بهمن 1399
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه

با مدیریت جهادی و اتحاد می‌توان از سد همه مشکلات اقتصادی گذشت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه گفت: با مدیریت جهادی می‌توان بر همه مشکلات فایق آمد.