پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 25 February , 2021
بایدنگ
نظر یک  کارشناس برجسته آسیایی درمورد برجام تاقبل از اسفند 27 بهمن 1399
یک کارشناس عراقی مدعی شد:

نظر یک کارشناس برجسته آسیایی درمورد برجام تاقبل از اسفند

نجاح محمدعلی کارشناس عراقی مدعی شد که جو بایدن با تعلیق تحریم های مرتبط با رئیس جمهور، به برجام باز می گردد.