یک مشکل در ‘سردو سفلی’ دیشموک و نیاز توجه مدیریت بحران/درخواست از مدیرکل بحران+فیلم | خبر دیشموک
یک مشکل در ‘سردو سفلی’ دیشموک و نیاز توجه مدیریت بحران/درخواست از مدیرکل بحران+فیلم

به گزارش خبر دیشموک، روستای سردو سفلی از توابع بخش دیشموک می باشد که به دلیل نبود یک پل در وسط روستا هرساله با مشکلات زیادی روبرو است.

این روستا که از جمعیت زیادی برخوردار و دارای شورا و دهیاری است، از مدیرکل بحران درخواست دارند تا به این مشکل اساسی روستا؛ توجه ویژه کنند..

فیلم فروردین۹۹ برخی مشکلات موجود ناشی از نبود پل در روستا را در ذیل مشاهده می کنید.