مستند “سپاه و بسیج پیشتاز اجرای رزمایش کمک مومنانه+فیلم | خبر دیشموک

مستند “سپاه و بسیج پیشتاز اجرای رزمایش کمک مومنانه و کاری از تیم رسانه ای خبر دیشموک را در اینجا مشاهده می کنید.

این مستند تهیه شده از اجرای رزمایش مساوات حوزه ی مقاومت بسیج بخش دیشموک در دورافتاده ترین روستاهای محروم بخش دیشموک است.