خطبه نماز جمعه۴مهرماه۹۹ دیشموک+فیلم | خبر دیشموک

خطبه دوم نماز جمعه دیشموک در روز جمعه ۴مهرماه۹۹

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم