بازدید مدیرعامل شرکت گاز از خط گازرسانی منطقه غربی دیشموک+فیلم | خبر دیشموک

مهندس خادم مدیرعامل گاز استان و علیرضا اتابک فرماندار کهگیلویه بهمراه صفا حبیبی بخشدار دیشموک از روند آغاز کار گازرسانی به منطقه غربی دیشموک بازدید کردند.

حبیبی بخشدار دیشموک در این بازدید خواستار توجه ویژه به دیشموک شد و گفت: انتظار داریم در کوتاه ترین زمان به تمام روستاها بویژه روستاهای پرجمعیت دیشموک، گازرسانی شود.

علیرضا اتابک فرماندار کهگیلویه هم در این بازدید با تاکید بر گازرسانی دراسرع وقت و البته با کیفیت، اذعان کرد: فعال بودن و پای کاربودن پروژه فقط مختص زمان بازدید مدیران، نباشد.

مهندس خادم مدیرعامل گازاستان با بیان اینکه درصورت همکاری مردم و نبودمشکلی در روند کار گازرسانی به بخشی از منطقه ی غربی دیشموک تا هفته دولت تکمیل میشود، به دغدغه ی بخشدار و فرماندار و مردم روستاهای درغک و اسفندان اشاره و ابراز امیدواری کرد: تا دهه فجر تلاش خواهیم کرد بخش زیادی از جمله درغک و اسفندان هم صاحب گاز شوند.