بازدید بخشدار از طرح بازگشایی ورودی روستای “ده احمد+فیلم | خبر دیشموک
بازدید بخشدار از طرح بازگشایی ورودی روستای “ده احمد+فیلم

صفا حبیبی بخشدار دیشموک از طرح عمرانی بازگشایی ورودی  روستای ده احمد دیشموک و همچنین منطقه پاسورون(سرخون) ده احمد بازدید کرد.