حادثه ای که می توانست لنده را منفجر کند/تجهیزات جوابگوی مدیریت بحران نیست+تصاویر در پی آتش سوزی های اخیر در لنده؛

حادثه ای که می توانست لنده را منفجر کند/تجهیزات جوابگوی مدیریت بحران نیست+تصاویر

امسال با توجه بارشهای فراوان باران و رویش گیاهان به اندازه ای بود که با اولین جرقه شاهد آتش سوزی سهمگینی در جای جای این شهرستان بودیم که نبود تجهیزات مناسب جهت اطفای حریق این شهرستان دقیق بر روی انبار باروت قرارداد...

ادامه مطلب ...