رئیس شورای اسلامی شهر دیشموک:

 

#قاسم_جعفری رئیس #شورای اسلامی شهر #دیشموک در جمع کشاورزان و تراکتورداران دیشموک ضمن قدردانی از اصحاب #رسانه اظهار کرد: مطالبی جهت اگاهی رسانی در جهت رفع مشکلات کشاورزان است که می بایست به عرض مردم برسانیم.

جعفری افزود: برای #جاده_های بین #مزارع که از نیازهای اساسی کشاورزان است؛ می بایست اقداماتی صورت بگیرد.

جعفری به اهمیت کشاورزی در کشورهای اروپایی اشاره و گفت: در کشورهای #اروپایی نگاه ویژه به کشاورزی دارند وبخش اعظمی از اقتصاد ان کشورها برپایه ی کشاورزی است.

رئیس شورای اسلامی شهر دیشموک بیان کرد: تنها منبع درامد مردم منطقه ما کشاورزی است.

جعفری به نارضایتی تراکتورداران از #نرخ تعیین شده از سوی وزارت اشاره کرد و گفت: وسایل تراکتور داران گران شده و از سوی دیگر نرخ محصولات کشاورزی هم تغییر نکرده است.

وی گفت: تراکتورداران کمک کنند تا مشکل حل شود و درخصوص نرخ کاشت محصولات به تفاهمی مثبت برسیم.

جعفری بیان کرد: تراکتورداران در زمین های شیبدار با جان خود بازی می کنند.

وی بیان کرد: کم بارشی سالهای گذشته باعث شد محصول خوبی برداشت نکنیم.

جعفری تصریح کرد: در برخی نقاط هم معارضات خانوادگی دخیل و زمین های کشاورزی کاشت و برداشت نمی شود.

جعفری از مردم خواست تا معارضات را برداشته و در جهت بهبود و توسعه کشاورزی گام مهمی را برداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر دیشموک در پایان خواست تا نرخ متعادلی برای کشاورزان و تراکتورداران لحاظ شود.

______________
#خبر_دیشموک
@Khabardishmook
۰۹۱۷۰۰۶۲۳۹۲
۰۹۱۷۹۴۲۹۶۶۰