گزارش/

صفا حبیبی بخشدار، نعمت پور مسئول امورصنفی، علی بخش فرامرزی رئیس مرکز بهداشت و درمان و فرزانه ارم مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی دیشموک از نانوایی های سطح شهر دیشموک بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت فعالیت نانوایی ها در حوزه های مختلف رسیدگی شد.

صفا حبیبی بخشدار دیشموک در این بازدید خدمات رسانی با توزیع نان با کیفیت و به موقع به مردم؛را از نانوایی‌ها، خواستار شد.

نعمت پور مسئول امور صنفی هم درخصوص عمکرد حوزه کاری خود، از ناوایی ها اعلام رضایت داشت.

مهندس فرزانه ارم مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت درمان دیشموک از وضعیت بهداشتی این نانوایی ها اعلام رضایت کرد و گفت: بصورت مستمر بازدید می کنیم.