با پیگیری‌های بخشدار دیشموک صورت گرفت/

با پیگیری‌های بخشدار دیشموک یک‌دستگاه خودپرداز پست‌بانک در دیشموک نصب‌وراه‌اندازی شد.

صفا حبیبی بیان کرد: با نصب این دستگاه؛ شهر دیشموک مجهز به سومین دستگاه خودپرداز شده است.

بخشدار دیشموک با بیان اینکه؛ بانک ملی دو دستگاه نصب دارد، افزود: چهارمین دستگاه هم توسط یک باجه پست بانک دیگر؛ در سطح شهر بزودی راه اندازی می شود.

حبیبی بیان کرد: این کارها جهت ارایه خدمات بهتر و تسهیل روند خدمت به مردم؛ صورت می پذیرد.