امروز صورت گرفت/

با حضور مسوولان کاروان راهیان نور دانش اموزی پسر دیشموک به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

این کاروان به مدت سه روز از مناطق مختلف عملیاتی دفاع مقدس بازدید می کنند.

گفتنی است کاروان دختران ۲۴ ابان مشرف می شوند.