امروز صورت گرفت/

صفا حبیبی بخشدار دیشموک و علی بخش فرامرزی رئیس مرکز بهداشت ودرمان دیشموک امروز از روند ساخت ساختمان بستر درمانی بازدید کردند.

صفا حبیبی بخشدار دیشموک در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: بستر درمانی دیشموک باتوجه به مشکلات ناشی از نبود فضای کافی مرکز درمانی ازطرف بنیاد خیریه برکت در حال ساخت است.
وی افزود: با توجه به فعالیت خوب پیمانکار امید است اگر مشکلی پیش نیاید، ظرف تا قبل از۲۲ بهمن به بهره برداری برسد.

درپایان این بازدید صفا حبیبی اذعان کرد: این عملیات با ساخت وسرعت خوبی پیش می رود.

علی بخش فرامرزی رییس مرکز درمانی دیشموک از بخشدار خواست تا پیگیری جهت احداث محوطه هم انجام شود.