سرپرست اداره آموزش و پرورش دیشموک عنوان کرد:

نوروزی نیا در ادامه بیان کرد: نقش برجسته معلمان در تحولات جامعه بر کسی پوشیده نیست و در همه ادوار تاریخ ایران معلمان مسئولیت و تعهد اجتماعی خود را نسبت به جامعه ادا کردند و اگر جامعه انتظاراتی از آموزش و پرورش و جامعه معلمان دارد؛ باید صدای معلمان شنیده شود و انتظارات آنها نیز توجه نماید.

سرپرست اداره اموزش و پرورش دیشموک در ایین تجلیل از معلمان نمونه؛ ضمن خیر مقدم به حضار وتقدیر وتشکر از حضور گسترده معلمان ومدعوین در جشن بزر گداشت مقام معلم ،هفته معلم را به جامعه فرهنگی کشور واساتید  تبریک و بر ضرورت توجه جدی مسئولان وبرنامه ریزان به مسائل آموزش وپرورش اشاره کرد و  گفت: آموزش پرورش عامل توسعه کشور است و اگر خواهان توسعه کشور و کاهش آسیب ها هستیم ضروری است در نوع نگاهمان به آموزش و پرورش تجدید نظر کنیم .

نوروزی نیا اضافه کرد: آموزش و پرورش  باید به اولویت اول جامعه تبدیل شود .

 سرپرست اداره آموزش و پرورش دیشموک به سابقه فرهنگی ایران نیز اشاره کرد و یکی از ویژگی های بارز تاریخ ایران را وجه فرهنگی بودن آن دانست و گفت: عالمان و دانشمندان سهم بسیار مهمی در تولید  و انتشار فرهنگ ایرانی داشته اند.

نوروزی نیا بیان کرد: با ورود اسلام به ایران نیز اهمیت علم و دانش ، عالم دانشمند مورد توجه جدی ایرانیان مسلمان قرار گرفت.

وی اذعان کرد: دانشمندان صاحب نامی در رشته های گوناگون سهم بسیار بزرگی در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشته اند و از این منظر خدمات قابل توجهی به بشریت ارائه دادند .

نوروزی نیا در بخشی دیگری از سخنان خود به جایگاه علم دانش در فرهنگ اسلامی پرداخت و گفت: در کتاب مقدس ما مسلمانان اهتمام ویژه ای برای علم و دانش سفارش شده است.

وی تصریح کرد: از ویژگیهای برجسته قرآن توجه جدی به علم و دانش و تحقیق و مطالعه است.

نوروزی نیا به برخی روایات در خصوص اهمیت علم و دانش نیز اشاره داشت و گفت:  اهمیت علم و دانش به قدری است که حتی قلم دانشمند از خون شهید برتر است.

نوروزی نیا در ادامه بیان کرد: نقش برجسته معلمان در تحولات جامعه بر کسی پوشیده نیست و در همه ادوار تاریخ ایران معلمان مسئولیت و تعهد اجتماعی خود را نسبت به جامعه ادا کردند و اگر جامعه انتظاراتی از آموزش و پرورش و جامعه معلمان دارد باید  صدای معلمان شنیده شود  و انتظارات آنها نیز توجه  نماید.

سرپرست اداره آموزش و پرورش دیشموک  در بخش دیگری یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری اندیشمند ، متفکر و نظریه پرداز انقلاب اسلامی را گرامی داشت و تاثیر ایشان در جریان فکری انقلاب اسلامی  را مهم عنوان کرده است.

وی همچنین به نقش برجسته  دکتر شریعتی و بهمن بیگی و خدمات ایشان اشاره کرد  و متذکر شد: معلمان  منشا تحولات  در جوامع خود بوده و از آنها به  عنوان سفیران آگاهی و آزادی در جوامع یاد کردند.