فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک خبر داد:

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام محمدتقی(ع) دیشموک گفت: یادواره شهدای پایگاهی برای اولین بار در روستای «مورخانی» دیشموک برگزار می شود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام محمدتقی(ع) دیشموک گفت: یادواره شهدای پایگاهی برای اولین بار در روستای «مورخانی» دیشموک برگزار می شود.

ستوان دوم پاسدار اسماعیل معززی با بیان اینکه، در این مراسم یادوخاطره شهیدان عنبری، دارایی و پرواز گرامی داشته خواهد شد، تصریح کرد: یادواره در روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل مدرسه روستای مورخانی برگزار می شود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک تشریح کرد: برای اولین بار در روستای مورخانی یادواره شهدای منطقه، منعقد می شود.

معززی خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۴ یادواره شهدای به همت بسیج، در دیشموک صورت خواهد پذیرفت.

وی اذعان کرد: دیشموک ۲۹ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد و دو شهید گمنام هم در این بخش شهیدپرور آرام گرفتند.