مسئول بهزيستي ديشموك/

مسوول بهزیستی دیشموک به بخشی از عملکرد بهزیستی دیشموک اشاره وخاطرنشان کرد: تعداد ۶۲۳ خانوار تحت پوشش و پشت نوبت بهزیستی دیشموک در دو حوزه توانبخشی و امور اجتماعی پشتیبانی می شوند.

مسوول بهزیستی دیشموک به بخشی از عملکرد بهزیستی دیشموک اشاره وخاطرنشان کرد: تعداد ۶۲۳ خانوار تحت پوشش و پشت نوبت بهزیستی دیشموک در دو حوزه توانبخشی و امور اجتماعی پشتیبانی می شوند.

فریدون امیری نژاد مسوول بهزیستی دیشموک بهمراه حجت الاسلام راوند امام جمعه و سلمان بینا عضو جوان شورای شهر و وحید اهنگ از اصحاب رسانه دیشموک در قالب بازدیدی پیش از سال نو هدایایی به عنوان عیدی به افراد تحت پوشش بهزیستی شامل خانواده های چندمعلولی و بی بضاعت اهدا کردند.

امیری نژاد در این رابطه به بخشی از عملکرد بهزیستی دیشموک اشاره وخاطرنشان کرد: تعداد ۶۲۳ خانوار تحت پوشش و پشت نوبت بهزیستی دیشموک در دو حوزه توانبخشی و امور اجتماعی پشتیبانی میشوند.

مسوول بهزیستی دیشموک اضافه کرد: تعداد۴۴۳ خانوار در حوزه توانبخشی و ۱۸۰ خانوار در حوزه امور اجتماعی تحت حمایت هستند.

امیری نژاد تصریح کرد: توانبخشی شامل معلولین ذهنی و جسمی حرکتی، شنوایی،بینایی، گفتاری، ضایعه نخایی و اعصاب روان هستند.

وی بیان کرد: اجتماعی شامل افراد از کارافتاده و زنان سرپرست خانوار هستند.

امیری نژاد اذعان کرد: ۹ مهدکودک در سطح بخش با پذیرش ۳۳۰ کودک که در طول هفته یک وعده عذایی گرم هم صرف میشود؛ تحت پوشش و اموزش داده می شوند .

امیری نژاد گفت: شهریه کودکان تحت پوشش بهزیستی از قبل سازمان پرداخت میشود و مهدکودک از آنها هزینه نمی گیرد.

وی تصریح کرد: از۴۴۳ خانواده توانبخشی تعداد۳۲ خانوار دومعلولی و سه معلولی هستند.

مسوول بهزیستی دیشموک گفت: این نهاد دارای ۲۵ پرونده چندقلو که تا یکساله شیر خشک تامین و تا شش سال کمک هزینه بهبود تعذیه بصورت نقدی به حساب سرپرست واریز می شود.

امیری گفت: تعداد۸دانشجو در حوزه توانبخشی بصورت رایگان و تعداد ۳۵ دانشجو در حوزه امور اجتماعی بیش از ۸۰درصد شهریه حمایت مالی از طرف بهزیستی میشوند.

وی گفت: تعداد۴۲ دانش اموز معلول تحت پوشش و ماهیانه کمک هزینه تحصیلی می گیرند.

امیری نژاد بیان کرد: در حوزه پیشگیری خدماتی شامل طرح سنجش بینایی کودکان زیر شش سال با سال یکبار تست بصورت رایگان و معاینه میشوند.

وی اضافه کرد: کسانی که مشکل دارند عینک از طرف سازمان برای آنها تامین می شود و کسانی که عمل جراحی مورد نیازانها باشد؛ به شهرستان ارجاع و شصت درصد هزینه انها توسط سازمان پرداخت می شود.

امیری نژاد تشریح کرد: زوجین خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نابارور تا سقف ۸میلیون تومان در قالب طرح ژنتیک مساعدت مالی می شوند.

وی گفت: در حوزه اشتغال به بیش از ۱۰ خانوار تحت پوشش تا پایان سال تسهیلات۱۵ میلیون تومانی خوداشتعالی پرداخت وصاحب شغل می شوند.

وی به پرداخت تسهیلات در قالب طرح مسکن خودمالکین بیش از ۱۵ مورد از ۴ تا ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: در طرح صندوق سی بی ار معلولین واجد شرایط شناسایی و نیازمندان اشتغال و مناسب سازی مسکن از طرف سازمان حمایت میشوند.

مسوول بهزیستی دیشموک گفت: امسال بیش از ۱۵ مورد مناسب سازی محیط زندگی به ازای هر کدام از ۵۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان کمک شد.

امیری نژاد بیان کرد: در قالب کمک هزینه درمان و ایاب ذهاب هم بیش از ۵ میلیون تومان به افراد تحت پوشش واجد شرایط کمک شد.

امیری نژاد در پایان از همکاری و مساعدت و تلاشهای موسوی امجد مدیرکل بهزیستی استان و افشانده مدیربهزیستی شهرستان کهگیلویه قدردانی کرد.