در سوگ آنانی که پرواز کردند و آسمانی شدند

محمدناصر نیکبخت استاندار استان همدان با ارسالی شعری با خانواده جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ابراز همدردی کرد.

نیک بخت نوشته است؛

کُه دنا چه وت بگم، تَش نهی و ایلم

مو دَ سیلت نیکنم تا ریته نبینُم

دل سنگت بشکنه مهر وَ دل نداری

داغ چار داغ وَ دلم سی تبار و ایلم

نیکبخت از فرزندان دیشموک واستان کهگیلویه و بویراحمد است

.