گزارش ويژه/

مسئول ورزش و جوانان، مسئول هیئت ورزش های همگانی و اصحاب رسانه با مادر تنها شهید روحانی در روستای «ره گروه» دیشموک دیدار و از وی تجلیل بعمل امده است.

مسئول ورزش و جوانان، مسئول هیئت ورزش های همگانی و اصحاب رسانه با مادر تنها شهید روحانی در روستای «ده گروه» دیشموک دیدار و از وی تجلیل بعمل امده است.

رحمان اندیک مسئول ورزش و جوانان، عین الله بستانی مسئول هیئت ورزش های همگانی و وحید اهنگ از فعالان عرصه رسانه های خبری استان و خبرنگار کبنا در دیشموک با مادر تنها شهید روحانی” شهید خیرالله پرواز در روستای «ده گروه» دیشموک دیدار و از وی تجلیل بعمل امده است.

بستانی مسئول ورزش همگانی دیشموک گفت: هر چه داریم به برکت خون مقدس شهدا است.

اندیک مسئول ورزش بخش دیشموک بیان کرد: شهدا مایه افتخار و سربلندی همه ما هستند.

وحید اهنگ با بیان اینکه، در این روستا با هدف برگزاری همایش پیاده روی و ادای احترام به مقام شامخ تنها شهید روحانی حضور یافته، اظهار کرد: دیدار و تجلیل از مقام مادر شهید پرواز را مایه افتخار میدانیم.

در ادامه از مادر شهید پرواز تجلیلبعمل آمده است.