رئيس اداره دامپزشكي كهگيلويه خبر داد

رئیس دامپزشکی شهرستان کهگیلویه بهمراه تیم دامپزشکی این شهرستان در روستای دوره افتاده و محروم « پای پره» دیشموک حضور یافته و ضمن دیدار با مردم محروم این روستا، یکهزار راس دام در این منطقه را ویزیت و داروی رایگان خدمات دادند.

سید علی اکبر حسینی رئیس دامپزشکی شهرستان کهگیلویه بهمراه تیم دامپزشکی این شهرستان در روستای دوره افتاده و محروم « پای پره» دیشموک حضور یافته و ضمن دیدار با مردم محروم این روستا، یکهزار راس دام در این منطقه را ویزیت و داروی رایگان خدمات دادند.

وی در میان اهالی این روستا؛ خدمت به مردم را وظیفه عنوان و خاطرنشان کرد: در جهت خدمات رسانی به روستای دور افتاده و محروم پای پره این تیم پزشکی را اعزام کردیم.

حسینی که شخصا با مردم گفت و گو مسائل مربوط به حوزه دام را برای مردم تشریح کرد، بیان داشت: این منطقه یکی از روستاهای صعب العبور می باشد که خدمات رسانی را سخت می کند.

==============

عکس از وحید اآهنگ

==============