بخشدار دیشموک عنوان کرد:

 

 

 

حسن امیریان بخشدار دیشموک در جلسه شورای اداری با موضوع دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی یکی از پدیده های اجتماعی شگرف در تاریخ معاصر بوده است و در یک بررسی اجمالی ومقایسه انقلابات دیگر،منحصر ومستثی بودن این انقلاب نسبت به انقلابات دیگر مشهود است.

وی افزود: بدون تردید در مورد علل وقوع انقلابها؛ دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

امیریان اضافه کرد: برخی به شرایط اقتصادی،برخی به مشکلات فرهنگی و وابستگی حکومتها به بیگانه،برخی برمسایل بین المللی وتاثیرات دول خارجی برکشورها،و….معتقدند،اما در انقلاب ایران،بغیر از این عوامل،اراده خداوند،وشخصیت کاریزمای امام خمینی ره واعتقادات مردم قابل توجه تاثیرگذارتر بوده است.

بخشدار دیشموک به دستاوردهای انقلاب در خارج از کشور ونیز درداخل مملکت اشاره کرد وگفت: این انقلاب در سرزمینهای عربی،اسیای میانه،افغانستان وپاکستان وافریقا وحتی در کشورهای غیرمسلمان تاثیر گذاربوده است،

 

امیریان گفت: در عرصه داخلی،استقلال کشور وخودکفایی در همه زمینه ها بویژه حوزه دفاعی،پزشکی وتاسیسات هسته ای وغیره نتیجه انقلاب بوده است.

وی؛ همچنین به اقدامات دولت دکتر روحانی پرداخت وگفت: با همه مشکلات وجنگ اقتصادی به رهبری امریکا وعربستان سعودی عرضه گسترده نفت با هدف پایین نگهداشتن قیمت نفت ،این دولت خدمات گسترده ای راعرضه کرده است.
امیریان گفت: تخریب دولت روحانی هم از منظر ملی به جهت مقبولیت مردمی وبرامدن این دولت از رای مردم ونیز از منظر شرعی بجهت تنفیذش باحکم رهبری ،خطاست ونیروهای انقلاب باید بصیرت داشته باشند وبدانند که تضعیف وتخریب دولت کلیت نظام را زیر سوال خواهد برد.

 

وی بیان کرد: انتقاد حق مردم است واین دولت از انتقادهای سازنده استقبال کرده وهمین فضای ازاد رسانه ای وفرهنگی محصول سیاست همین دولت است.

بخشدار دیشموک؛ دکتر روحانی راسیاستمداری دانست که در بزنگاهی حساس از تاریخ ، ایران رانجات داده است،

امیریان گفت: منتقدین روحانی وبرجام بدانند که اگر برجام به ثمر نمی نشست چه پیش می امد،شما باید بدانید که هر جا که دیپلماسی متوقف بشود جنگ آغاز میگردد،وبدون تردید جنگ در همه جای جهان تاکنون چیزی جز ویرانی بهمراه نداشته است.

وی بیان کرد: بنابراین بغیر از باب شدن شیوه دیپلماسی بجای جنگ،ما توانستیم وجهه بین المللی بیشتر بدست اورده ونیز اختلاف میان کشورهای غربی نتیجه برجام بوده است.

 

امیریان تشریح کرد: همه ادارات ونهادهای دولتی موظف برهمکاری برای گرامیداشت دهه فجرهستند.

وی بیان کرد: چراغانی شهر،آذین بندی ادارات،نصب پرچم،مسابقات ورزشی،نصب سنگ شهدای گمنام وبرگزاری محافلی در زمینه ایام انقلاب در سطح شهر،مدارس، وروستاها از برنامه های ای ایام خواهد بود.

@khabardishmook